top of page

Det här är Cloudia, en flexibel mötesrobot. 

Cloudia söker arbete på ditt företag för att göra det digitala mötet mer ”mänskligt”. 

Om Cloudia

Cloudia gillar att arbeta hos arbetsgivare med flera kontor/ filialer eller bolag där många arbetar hemifrån. Hon stormtrivs inom äldrevården och på barnsjukhus. Hon är en bra assistent inom skola och står gärna i receptionen på företagshotellet.

Kontor och produktion
Äldrevård & omsorg
Utbildning / Skola

Varför du ska anställa Cloudia.

Personalkostnader står för lejonparten av företags kostnader och vi tycker det är helt rätt att duktig personal ska ha bra betalt. Cloudia vill naturligtvis också ha en månadslön men som arbetsgivare slipper du fundera på sociala avgifter, försäkringar, kollektivavtal, fackliga frågor, tjänstepension, sjukfrånvaro, övertidsersättning, semesterlön, bonusar, logi, traktamenten och alla övriga frågor/ kostnader kopplade till en anställning.

 

Ni förstår säkert att vi skriver detta med ”glimten i ögat” men vi ser faktiskt Cloudia som en medarbetare. Inte bara en teknikpryl som man hyr, leasar eller köper. 

bottom of page