top of page

Äldrevård och omsorg

Med Cloudia på seniorboendet kan anhöriga träffa sina föräldrar på ett mänskligt sätt, helt utan risk för smitta. Det är alltid den inringande (anhörige) som styr Cloudia så vårdnadstagaren behöver inte göra något annorlunda jämfört med ett fysiskt besök.

 

Barn och vuxna som har oturen att ligga på infektionsklinik eller att ha anhöriga boendes på långt avstånd från sjukhuset kan med Cloudias hjälp ha en både tät och mänsklig kontakt med sina anhöriga.

Varför du ska anställa Cloudia.

Personalkostnader står för lejonparten av företags kostnader och vi tycker det är helt rätt att duktig personal ska ha bra betalt. Cloudia vill naturligtvis också ha en månadslön men som arbetsgivare slipper du fundera på sociala avgifter, försäkringar, kollektivavtal, fackliga frågor, tjänstepension, sjukfrånvaro, övertidsersättning, semesterlön, bonusar, logi, traktamenten och alla övriga frågor/ kostnader kopplade till en anställning.

 

Ni förstår säkert att vi skriver detta med ”glimten i ögat” men vi ser faktiskt Cloudia som en medarbetare. Inte bara en teknikpryl som man hyr, leasar eller köper. 

bottom of page