top of page

Varför du ska anställa Cloudia.

Personalkostnader står för lejonparten av företags kostnader och vi tycker det är helt rätt att duktig personal ska ha bra betalt. Cloudia vill naturligtvis också ha en månadslön men som arbetsgivare slipper du fundera på sociala avgifter, försäkringar, kollektivavtal, fackliga frågor, tjänstepension, sjukfrånvaro, övertidsersättning, semesterlön, bonusar, logi, traktamenten och alla övriga frågor/ kostnader kopplade till en anställning.

 

Ni förstår säkert att vi skriver detta med ”glimten i ögat” men vi ser faktiskt Cloudia som en medarbetare. Inte bara en teknikpryl som man hyr, leasar eller köper. 

Utbildning / Skola

​Med Cloudia som lärarassistent blir lektionen mänsklig trots att läraren sitter på annan ort. Det är den inringande (Läraren) som navigerar Cloudia mellan bänkar och elever.

 

Med Cloudia kan även enstaka elever som ej har möjlighet att fysiskt närvara i klassrummet delta på lektionen. 

bottom of page